הוצאת חומר פתולוגי מהמעבדה לצורך בדיקות חיצוניות נוספות.

 מה צריך לשלוח אלינו?

בקשה מהרופא או סיכום ביקור

במידה בה המימון הוא דרך הקופה, יש להעביר טופס 17 עבור בית החולים הבודק

(טפסי 17 יש להוציא בקופת החולים אליה משתייכ/ת המטופל/ת על ידי הצגת בקשת הרופא/ה המטפל/ת לרופא המשפחה.)

טופס מלא עם הפרטים להורדה כאן ובמקרה בו מישהו אחר מגיע לקחת את החומר יש למלא טופס ויתור סודיות כאן

לאן שולחים?

 נא לשלוח את כל הטפסים המפורטים לעיל לפקס 08-9389783 או 08-6519372 או למייל admin@lem-lab.com

שאלות ופרטים נוספים ניתן לשלוח למייל  kabala@lem-lab.com או בטלפון 08-9380770