הוצאת חומר פתולוגי מהמעבדה לצורך בדיקות חיצוניות נוספות.

 מה צריך לשלוח אלינו?

בקשה מהרופא או סיכום ביקור

במידה בה המימון הוא דרך הקופה, יש להעביר טופס 17 עבור בית החולים הבודק

(טפסי 17 יש להוציא בקופת החולים אליה משתייכ/ת המטופל/ת על ידי הצגת בקשת הרופא/ה המטפל/ת לרופא המשפחה.)

פרטים מזהים מלאים: שם, תעודת זהות ומספר טלפון

לאן שולחים?

 נא לשלוח את כל הטפסים המפורטים לעיל לפקס 08-9389783 או 08-6519372 או למייל kabala@lem-lab.com

שאלות ופרטים נוספים ניתן לשלוח למייל  kabala@lem-lab.com או בטלפון 08-9380770