בקרת איכות פנימית וחיצונית

בקרת איכות פנימית וחיצונית

מתוך מודעות למורכבות של עבודת האבחון הפתולוגית והציטולוגית, והחשיבות של דיוק והקפדה על הפרטים הגדולים והקטנים ללא פשרות, אנו מקפידים במעבדת L.E.M לעבוד תחת תנאי בקרת איכות ברמה השוטפת וכן בתוך מחזוריות שנתית כפי הנדרש בתקנים המחמירים ביותר.  . 

בקרת האיכות הפנימית הקפדנית מאפשרת עמידה במבדקים מחמירים ברמה הארצית וכן ברמה הבינלאומית.

בשל רצונה של ההנהלה לעבוד בצורה איכותית בתנאי התחרות בענף, הנהלת החברה החליטה להטמיע מערכת הבטחת איכות לפי ת"י 9001:2015 ISO, מדיניות האיכות מוגדרת ע"פ התקן.

תקן זה מייצג הסכמה בינלאומית על ניהול תקין מתוך מגמה להבטיח שרות שעומד בדרישות הלקוח ובדרישות התחוקתיות.

העקרונות הניהוליים המהווים בסיס לתקן הם: התמקדות בלקוח, מנהיגות, מעורבות עובדים, גישה תהליכית, גישה מערכתית לניהול, שיפור מתמיד, גישה עובדתית לקבלת החלטות ויחסים המבוססים על תועלת הדדית.

העקרונות הללו מתורגמים לדרישות כגון: פעולות מתקנות, פעולות מונעות, ניטור שביעות רצון הלקוח, מבדקים פנימיים, בקרת איכות פנימית וחיצונית, כיולים, הדרכת עובדים, רכש ובקרת מוצר, תקשורת פנימית וחיצונית, העברת מידע בין משמרות, תיקוף שיטות ומכשירים וסקר הנהלה.

מדיניות האיכות ודרישות האיכות מתועדות בנהלים; מפורטות ומובאות לידיעת העובדים באמצעות הוראות עבודה, טפסים והדרכה מתאימה.

יעדי האיכות נקבעים בסקר הנהלה שמתקיים אחת לשנה ומבוקרים לגבי השנה החולפת תוך הבאת נתונים, הסקת מסקנות ובדיקת אפקטיביות של הפעולות שננקטו, המעבדה נבדקת במבדקים פנמיים וחיצוניים אחת לשנה.

כל אחד מעובדי המעבדה מחויב לעבוד על-פי נהלי עבודה מוגדרים ומאושרים, על-מנת להבטיח שכל תוצאת בדיקה של המעבדה תינתן ברמת האמינות והדיוק הנדרשים.

בקרת איכות חיצונית