תנאי השימוש באתר

השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש

תנאי השימוש באתר

הסכמה
הבהרה: ההסכם כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא תקף גם לשני המינים.
אנא קרא את תנאי השימוש הבאים בעיון רב. הסכם זה של תנאי השימוש ("ההסכם") הינו הסכם חוקי בינך לבין חברת אל.אי.אם מעבדה לגילוי מוקדם בע"מ שהינה הבעלים והמפעיל ("החברה") של אתר אינטרנט זה ("האתר"). ההסכם מגדיר את המושגים והתנאים שמהווים הרשאה לגישה ושימוש באתר האינטרנט, הכולל, ללא הגבלה, מאמרים, טקסט, תמונות, קבצי וידאו וקול,  ("התוכן"). ע"י גישה ושימוש באתר אינטרנט זה, הינך מביע את הסכמתך להיותך מחויב למושגים והתנאים של "ההסכם" הזה. באם אינך מקבל את המושגים והתנאים הנ"ל, אינך מורשה לגשת או לעשות שימוש באתר. באפשרות "החברה" לבצע שינויים ב"הסכם" זה בכל עת שהיא באמצעות עדכון פרסום זה. שימוש באתר לאחר פרסום השינויים הללו יתפרש כקבלה של התנאים המעודכנים. אנו ממליצים לבקר בעמוד זה באופן תקופתי ובכדי להתעדכן לגבי השינויים במידה וחלו ב"הסכם" זה.
 ייעוץ רפואי
המידע המוצג באתר האינטרנט נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה ייעוץ רפואי, אבחון מחלות, טיפול רפואי וכן איננו מתיימר להוות תחליף לכל אלה. תמיד בקש את ייעוצו של רופא או מגיש עזרה רפואית מוסמך אחר בהתייחס לכל מידע שנלקח מאתר אינטרנט הנ"ל או כל מצב רפואי שהינך מאמין כי יכול להיות רלוונטי עבורך או אדם אחר. לעולם אל תוותר או תדחה קבלת עזרה רפואית ממקור מוסמך בגלל מידע שלו נחשפת באתר אינטרנט זה. המידע שהתקבל מאתר אינטרנט הזה איננו ממצה ואיננו מכסה את כל המחלות, מכאובים, מצבים רפואיים וטיפול בהם.
לא יהווה מערכת יחסים רופא-מטופל
הצגת המידע באתר האינטרנט איננה מכוננת מערכת יחסים בין רופא למטופל בינך לבין "החברה" (וכל אחד מהרופאים באתר) ואין בכך כוונה לשידול של הפרטים להפוך למטופלים או לקוחות של "החברה" (או כל אחד מהרופאים באתר).
דואר אלקטרוני
תקשורת בדואר האלקטרוני ידועה בחוסר הביטחון שמאפיין אותה, ה"חברה" איננה שואפת להשתמש ב"אתר אינטרנט" זה כאמצעי לתקשורת עם קהל המטופלים (i ) בהתייחס לשאלות או סוגיות בעלות צביון רפואי, (ii ) לכונן יחסי רופא-מטופל, (iii ) לקבוע או לבטל תורים, או (iv ) לחקירות בדבר עמלות, שירותים ונושאים דומים. תקשורת בדואר האלקטרוני ביחס לנושאים אלה לא ייענו או יסווגו ככאלה שלא נקראו. באם ברצונך ליצור קשר עם ה"חברה" או הרופאים ביחס לשאלות רפואיות או נושאים הקשורים לתורים, חשבונות או שאלות אחרות נא עשה זאת באמצעות טלפון, פקס או דואר רגיל באופן שמפורט ב"אתר".
היעדר אחריות
הינך מודע לכך ונותן את הסכמתך כי גישתך ל"אתר" ול"התוכן" הינם על אחריותך בלבד.
מגבלות האחריות
בשום מקרה לא יהיו ה"חברה", הרופאים, אנשי המשרד, מנהלים, מעסיקים, סוכנים, נותני רישיונות, או יורשים/מוטבים מטעמם אחראים לנזק משום סוג שהוא כולל, ללא הגבלה, כל נזק ישיר, ייחודי, הקשור לענישה, מקרי או משמעותי, כולל, ללא הגבלה, כל אובדן או נזק באפיון של או בקשר להפסד רווח, פגיעה רפואית, פגיעה אישית, מוות בשגגה, אבחון מוטעה, טיפול לא נכון או כל אובדן אחר המתרחש בהקשר לשימוש, אי-שימוש או הסתמכות על "האתר" או על "התוכן", או חוסר יכולתך לעשות שימוש ב"אתר", ללא קשר לסיבה והיותו מופיע בחוזה (כולל הפרה בסיסית), עוולה (כולל רשלנות), או אחר. ההגבלה המוזכרת לעיל תיושם אף במקרה וה"חברה" ידע או היה אמור להיות מודע לאפשרות להתרחשות הנזקים הנ"ל.
כמו כן, ה"חברה" מוותר במפורש על כל וכל סוגי האחריות עבור מעשים, השמטות, או התנהגות כל משתמשי צד שלישי של "האתר" , או כל מפרסם או נותן חסות ל"אתר האינטרנט" ("צד שלישי"). בשום מקרה שהוא לא יהיו ה"חברה", הרופאים, אנשי המשרד, מנהלים, מעסיקים, סוכנים, נותני רישיונות, או יורשים/מוטבים מטעמם אחראים לכל פציעה, נזק, אובדן (כל נזק ישיר, ייחודי, הקשור לענישה, מקרי או משמעותי) או מחיר, שהתרחש בכל צורה בכלל כתוצאה מ(i ) מעשים, השמטות, או התנהגות של כל צד שלישי, ו(ii ) כל גישה, שימוש, הסתמכות על או חוסר יכולת לעשות שימוש בחומרים , תוכן, שירותים או סחורה בתוך או שהפכה לנגישה מתוך כל אתר האינטרנט המקושר ל- או מתוך "האתר", ללא קשר לסיבה והיותו מופיע בחוזה (כולל הפרה בסיסית), עוולה (כולל רשלנות), או אחר. ההגבלה המוזכרת לעיל תיושם אף במקרה וה"חברה" ידע או היה אמור להיות מודע לאפשרות להתרחשות הנזקים הנ"ל ההגבלה המוזכרת לעיל תיושם אף במקרה וה"חברה" ידע או היה אמור להיות מודע לאפשרות להתרחשות הנזקים הנ"ל ללא קשר לסיבה והיותו מופיע בחוזה (כולל הפרה בסיסית), עוולה (כולל רשלנות), או אחר.
פיצוי
הינך נותן הסכמתך לפצות, להגן ולשמור ללא כל נזק על ה"חברה", הרופאים, אנשי המשרד, מנהלים, מעסיקים, סוכנים, נותני רישיונות, או יורשים/מוטבים מטעמם אחראים, מכל וכנגד כל תביעה, דרישה, אחריות, מחיר או עלויות מכל סוג, כולל, ללא הגבלה, חיובים עפ"י החוק ותשלומים, שהינם תוצאה ישירה או עקיפה מ (i ) הפרה של כל אחד מהמושגים והתנאים של "ההסכם" הנ"ל, (ii ) גישתך, שימוש, אי-שימוש הסתמכות על או חוסר יכולת לגשת או לעשות שימוש ב "אתר", "התוכן" או לכל אתר אינטרנט אשר "האתר" מקושר או מקושר מפעם לפעם או (iii ) שימושך ב, הסתמכותך על, פרסום, תקשורת, הפצה, העלאה או הורדה עבור כל דבר (כולל "התוכן") לתוך ומתוך "האתר".
 זכויות יוצרים
"התוכן" הינו מוגן ע"י חוק זכויות היוצרים והינו רכושו של ה"חברה" ומוטביו, או הצד אשר הוסמך להיות הספק של "התוכן". מלבד המוצג ברישיון המוגבל, כל שימוש ב"תוכן", כולל שינוי, מסירה, הצגה, הפצה, פרסום מחדש או ניצול אחר של "האתר" או "התוכן", בכללותו או בחלקו, הינו אסור בהחלט ללא הסכמה מקדימה בכתב מאת ה"חברה"  . 
רישיון מוגבל
בכפוף למושגים ותנאים של "ההסכם", הינך מקבל בזאת רישיון מוגבל, לא ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש ב "אתר" וב"תוכן" בשביל שימושך האישי ולא-מסחרי. הינך מקבל את הרישיון להוריד, לשמור ו/או להדפיס העתקים בודדים של פריטים הכוללים את "התוכן" לשימושך האישי ולא-מסחרי, בהינתן כי הינך מקפיד על כל הערות זכויות היוצרים ואחרות הנכללות בתוכן הנ"ל. אינך מורשה להעתיק ו/או לפרסם מחדש פריטים הנכללים בתוכן המקוון. הינך מתחייב לציית לכל הדרישות הנוספות בהתייחס לשימוש בכל תוכן ספציפי אשר יכול להופיע ב "האתר". במקרה של ניגוד בין התנאים של הרישיון ביחס לתוכן ספציפי ו"ההסכם" הנ"ל, תנאי הרישיון הספציפי הם אלה שיקבעו.
סימני מסחר
שמות, מילים, כותרות, סמלים מסחריים, עיצובים, גרפיקה, סימנים וסימני מסחר המוצגים ב "אתר" מרכיבים סימני מסחר רשומים ולא רשומים של ה"חברה" או של צד שלישי. כאשר סימני מסחר מסוימים השייכים לצד שלישי יכולים להיות בשימוש ע"י ה"חברה" ברישיון, הצגתם של סימני מסחר של צד שלישי ב "אתר" אינם באים להצביע על כל מערכת יחסים או רישיון בין ה"חברה"  לבין הבעלים של סימן המסחר או להניח כי ה"חברה"  אישרה את הכלים, השירותים או העסקים של הבעלים של סימן המסחר המוזכר לעיל.
קישורים
"האתר" מכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי. קישורים אלה מסופקים לך מטעמי נוחות בלבד ולא כהסכמה מצד הבעלים של אתר של הצד השלישי ותוכנו. כל עוד לא הוכרז רשמית, ה"חברה" איננה מפעילה שום אתר אינטרנט של צד שלישי המקושר ל "אתר"  ואינה אחראי לתוכנו של אף אתר אינטרנט של צד שלישי, כולל ייצוג, אחריות ואמנה מכל סוג ביחס  לאתר של הצד השלישי, כולל, ללא הגבלה, (i ) כל ייצוג, אחריות ואמנה ביחס לחוקיות, דיוק, מהימנות, שלמות, עדכניות, או התאמה של כל תוכן באתרי אינטרנט אלה השייכים לצד שלישי, (ii ) כל ייצוג, אחריות ואמנה ביחס למסחריות ו/או התאמה לתכלית מסוימת של כל אתר אינטרנט של הצד השלישי או חומרים, תוכן, תוכנה, סחורה, או שירותים הממוקמים ב- או נגשים דרך אתרי אינטרנט של צד שלישי מסוג זה, או (iii ) כל ייצוג, אחריות ואמנה לגבי התפעול של אתרי אינטרנט אלה השייכים לצד שלישי יהיו מוגנים מפני הפרעות או שגיאות,כי ההפרעות והשגיאות האלה באתרי אינטרנט של הצד השלישי יתוקנו, או שיהיו מוגנים בפני וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.
כאשר ה"חברה" מעודדת קישורים ל"אתר", היא איננה שואפת להיות מקושרת לאתרי אינטרנט של צד שלישי המכילים, המפרסמים והמעבירים כל מידע לא חוקי או מגונה מכל סוג, כולל, ללא הגבלה, (i ) כל תוכן המכיל או מעודד מעשה שעלול להוות עבירה פלילית, להוביל לאחריות אזרחית או מפרים חוקים ותקנות מקומיים, אזוריים וארציים, אשר יכולים לגרום או גורמים נזק לפועלו, פעולותיו, מהימנותו ושלמותו של ה"חברה", או (ii ) כל אתר אינטרנט אשר מכיל, מפרסם או מעביר כל מידע או חומר אשר מהווה פגיעה בזכויות הציבור או הפרטיות, או אשר מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין אחרות. ה"חברה" שומרת לעצמה את הזכות לאסור או לסרב לקבל כל קישור לאתר אינטרנט , כולל, ללא הגבלה, כל קישור אשר מכיל או הופך לנגיש כל תוכן או מידע מסוג המוזכר לעיל, בכל עת. בזאת אתה מביע הסכמתך להסיר כל קישור שיכול להימצא אצלך ל "אתר" לפי דרישתה של ה"חברה".
רישיון ובעלות על תוכנה   
כל תכנה המובנית או ממוקמת ב"אתר", כולל, ללא הגבלה, כל סוגי קודי מחשב , כולל כל הקבצים ו/או תמונות הנכללים או המופעלים ע"י תכנה זו ("תכנה") הינם מוגנים ע"י זכויות יוצרים וכן ישנה סבירות להגנה  ע"י זכויות אחרות. כל התוכנה הנ"ל הינה בבעלות ה"חברה", מוטביה או הצד המוסמך ע"י הבעלים של תוכנה זו. ניתנת לך הרשות לגישה ושימוש בתוכנה המובנית והממוקמת ב"אתר", בכפוף ל(i ) המושגים והתנאים של "ההסכם" הזה, ו(ii ) כל התנאים הנוספים שחלים על אכיפה בדבר גישתך ושימוש תוכנה מסוג זה.
במידה ו"האתר" מספק תוכנה להורדה, במקרה ולא מוצע אחרת, הינך מורשה, בכפוף לתנאי "ההסכם" הנ"ל וכל המושגים והתנאים הספציפיים שיכולים להתייחס להורדה ושימוש בתוכנה מסוג זה, לקבל רישיון אישי, אשר לא ניתן להעברה, ושאיננו בלעדי ל(i ) להתקין ולהפעיל העתק אחד של התוכנה על מחשב שאינו מחשב-רשת לשימושך האישי והלא-מסחרי, ו(ii ) ולשכפל את התוכנה כנדרש באופן סביר במטרה להתקין, להפעיל ולשכפל העתקי גיבוי סבירים כפי שהדבר מותר לפי החוק.
מלבד המידה המותרת באופן גלוי ב"הסכם" הזה, אינך יכול (i ) להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לתרגם, להעלות, להוריד או להעביר את התוכנה בשלמותה או בחלקיה , (ii ) למכור, להשכיר, לשכור, לתת הרשאה, להעביר או לספק גישה לתוכנה בצורה אחרת, (iii ) לשנות, להסיר, לכסות סימנים מסחריים כלשהם או הודעות פרטיות הכלולים בתוכנה, ו/או (iv ) לפרק, לפצח, לחלץ, או להחליף את תכנון התוכנה, או לסייע בידי אחרים לעשות כן.
מלבד הרישיון המוגבל שניתן כאן, דבר מתכולת "האתר" לא יתפרש כמעניק לך זכות, קניין, עניין או רישיון אחר לתוכנה המובנית או המשולבת ב"אתר" או הניתנת להורדה מ"האתר", כולל, ללא הגבלה, זכויות לקניין רוחני על התוכנה.
כל התוכנה המובנית או המשולבת לתוך "האתר" מסופקת "כמו שהיא", ללא ביטחונות מכל סוג, כן גלויות וכן סמויות, כולל, וללא הגבלה, כל אחריות לכך ש(i ) התוכנה הינה בעלת ערך מסחרי ו/או מתאימה לכל תכלית מוגדרת, (ii ) התוכנה תתאים לכל מפרט(ים) המתייחס(ים) לתוכנה, (iii ) כי התוכנה תהה נטולת מגרעות מוחשיות, (iv ) התוכנה לא תכיל וירוסים או מזהמים אחרים או (v ) התוכנה תעבד תאריכים או מידע הקשור לזמן ללא הפרעות, הפסקות חריגות או תעבד או תפעיל כל מידע הקשור לזמן.
כל הכלים והמחשבונים המוצגים ב"אתר" מסופקים לצרכים כלליים ולהמחשה בלבד. כלים ומחשבונים אלה אינם מהווים ייעוץ רפואי וכן אינם מהווים תחליף לעצה מרופא. אל לך לנהוג או להימנע מלנהוג בהתבסס על כל מידע המסופק ע"י כלי או מחשבון המוצג ב"אתר" הנ"ל.
הגנה 
כל מידע שהתקבל או אשר נשלח ברשת האינטרנט באופן כללי אינו בטוח. אין ביכולתו של "החברה" להבטיח הגנה או סודיות של התקשורת מתוך ולתוך "האתר" .
שינויים באתר
ל"חברה" הזכות בכל זמן, ומפעם לפעם, לשנות או להפסיק, לתקופה קצובה או באופן קבוע, את פעילות "האתר" (או כל חלק בו) עם או ללא הודעה מוקדמת למשתמש."החברה" איננה מתחייבת כלפיך או צד שלישי ביחס לכל שינוי, השהיה או הפסקת פעילות של "האתר" או כל חלק שבו.
איסור השימוש במקרה של ניגוד לחוק
השימוש ב"אתר" הנ"ל איננו מאושר בכל תחום שיפוט היכן ש"האתר" או כל חלק מ"התוכן" עלולים להפר חוקים או תקנות. הינך מסכים לא להיכנס או לעשות שימוש ב"אתר" בתחומי שיפוט הללו. הינך מסכים ליטול את האחריות ולהיענות לכל החוקים והתקנות המקובלים. כל הפרה של סעיף זה (או כל סעיף של "ההסכם" הנ"ל ) הינו על אחריותך בלבד.
דין וסמכות השיפוט
על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלקות שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר לשימוש ב"אתר" או בקשר לתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז מרכז בישראל.  
כתב ויתור
כל הסכמה של "החברה" או ויתור על, הפרה של "ההסכם" הנ"ל אשר בו הינך מתחייב, באם בצורה גלויה או סמויה, איננו מציב הסכמה או ויתור על כל הפרה עוקבת או אחרת.
 
אישור והסכמה
כניסתך לאתר תהווה אישור כי קראת בעיון את כל תנאי השימוש המפורטים לעיל, כי הם ברורים לך ומוסכמים על ידך, כי אין לך כל טענות ותביעות כנגד הבעלים והסכמתך לאמור בתנאי השימוש האמורים לעיל מהווה תנאי הכרחי לשימושך באתר.
טיב המידע
הנך מאשר ומצהיר כי ידוע לך שהאתר אינו אתר רשמי של מדינת ישראל ו/או של בתי החולים בישראל ו/או של קופות החולים, ו/או של ההסתדרות הרפואית בישראל והמידע באתר מופיע כפי שנאסף ע"י החברה. הגם שהחברה נקטה ונוקטת באמצעים סבירים לאמת את המידע המוצג באתר, אין באפשרות החברה להבטיח את נכונות ו/או שלמות המידע ו/או את הדיוק בהצגתו, ואין החברה מתחייבת לנכונות או שלמות המידע או דיוקו.
המידע המוצג אינו מידע רפואי, אינו בגדר חוות דעת רפואית, אבחנה ו/או המלצה לטיפול, ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ רפואי. כמו כן, האתר אינו מהווה אסמכתא לכשירות הרופאים ו/או המוסדות המוזכרים בו ליתן את השירות המוצע על ידם ואינו מהווה אסמכתא לרמת המקצועיות של הרופאים ו/או של בעלי המקצוע ו/או המוסדות ו/או הגופים המוזכרים באתר.
ההסכם
עד כאן מובא "ההסכם" בינך לבין "החברה" בהתייחס לגישתך ולשימושך ב "אתר".